V Zmysle kalendára kynologických akcii na rok 2021:

- V mesiaci máj sa budú konať v zmysle NsP skúšky všestranného výcviku /SVV/ presný dátum bude upresnený dodatočne

 

aktualizované: 13.05.2022 08:50:14