Podľa uznesenia členskej schôdze MKK zo dňa 19. 4. 2015 má každý člen povinnosť odrobiť na brigádach minimálne 10hod ročne. Kto počas roka neodrobí ani hodinu bude na nasledujúci rok platiť pokutu 100% členského príspevku, t.j. 30+30€!

 


 

TABUĽKA ODPRACOVANÝCH HODÍN ČLENOV MKK NA BRIGÁDACH V ROKU 2019

 

aktualizované: 13.05.2022 08:50:14