Únia kynologických klubov prijala na svojom Valnom zhromaždení dňa 14.12.2014 nový ETICKÝ KÓDEX CHOVATEĽA, ktorý vypracovala Komisia pre chov a zdravie pracujúca pod ÚKK.
Etika chovu je dlhodobo diskutovaná téma. Kladieme si často otázky čo je a čo už nie je etické. V tomto kódexe sú zahrnuté najdôležitejšie body a iste môžu slúžiť aj ako pomôcka tým, ktorí si chcete kúpiť šteniatko a hľadajú zodpovedného a poctivého chovateľa. V prvom rade by to mali byť zásady, ktoré dodržiava každý z nás. Takto sa správa a koná poctivý chovateľ.

 

Etický kódex chovateľa ÚKK
aktualizované: 13.05.2022 08:50:14