Vyplatenie členského MKK Brezno na rok 2020 je potrebné do 31. 12. 2019!


V prípade nezaplatenia do uvedeného termínu zaniká členstvo v zmysle stanov MKK Brezno čl. 5 odst. 2. 


Členský príspevok  pre nových členov na rok 2019 bol členskou schôdzou dňa 25. 2. 2018 odsuhlasený vo výške 50 eur.


Zoznam členov MKK Brezno, ktorí majú vyplatené členské na rok 2020

1. Marián Petrek, 2. Ludmila Peťková, 3. Slavomír Talaj, 4. Jozef Schön, 5. Jozef Durčík , 6.  Eva Šajgalíková, 7. Vojto Soliar, 8. Zuzana Morozuková, 9. Miroslav Michalík, 10. Ján Ľuptovčiak, 11. Ivan Švantner,  12. Martin Oravkin, 13. Pavol Kováčik, 14. Matej Brečka, 15. Marcela Podmanická, 16. Tomáš Trunek, 17. Natália Truneková, 18. Ivan Švihorík,  19. Eva Leitnerová, 20. Roman Kutliak,  21. Dušan Šajgalík, 22. Lucia Čilíková,

Členský preukaz MKK Brezno

aktualizované: 13.05.2022 08:50:14